آموزش فلش گوشی های هواوی

آموزش انتخاب رام گوشی های هواوی

از مجموعه مطالبی که در کلاسهای آموزش تعمیرات موبایل در تبریز  در آموزشگاه تخصصی موبایل  به آن پرداخت میکنیم مسئله  فلش گوشی های هواوی می باشد . گوشی های هواوی به دو روش فلش میشوند و در هر دو روش  می بایست در انتخاب رام  دقت لازم انجام گیرد. توجه داشته باشید: انتخاب بیلدنامبر متناسب