آموزش خصوصی تعمیرات موبایل در تبریز

گزارش تصویری شروع دوره آموزش تعمیرات موبایل در تبریز

دوره جدید آموزش تعمیرات موبایل در شهر تبریز در محل  آموزشگاه سپیدار این شهر با حضور ده نفر از کار آموزان ثبت نام شده  شروع شده است . این کار آموزان قرار است در هر هفته سه نوبت در این کلاسهای آموزشی شرکت نموده و بعد از دو ماه جهت اخذ مدرک به سازمان فنی