آزمون تعمیرات نرم افزاری موبایل

آزمون تعمیرات نرم افزاری موبایل

رایگان
آزمون تعمیرات نرم افزاری موبایل
زمان: 00:40:00
40 سوال
1 شرکت کننده
رایگان

آزمون  تعمیرات نرم افزاری موبایل  جهت آماده گی کار آموزان و علاقمندان به  اخذ مدرک رسمی در زمینه تعمیرات نرم افزاری طراحی شده است  در سوالات این آزمون سعی شده است از بانک سوالات سازمان فنی و حرفه ای استفاده گردد و همچنین از سوالات طرح شده اساتید  و تعمیر کاران نرم افزاری استفاده گردد